de! Muziekavond

door pbos op 31 maart 2013

Een atheneum vol muziek

Op vrijdag 13 maart 2015 vindt reeds voor de drieëndertigste keer de jaarlijkse Muziekavond van het Koninklijk Atheneum plaats. 

Het fundament voor deze jarenlange traditie werd door André Moennaert, leraar Engels, in het midden van de jaren zeventig gelegd. Toen organiseerde hij muzikale avonden voor collega’s, familieleden en vrienden. De Vriendenkring huurde een vleugel en het schoolrestaurent werd sfeervol aangekleed. Op deze avonden passeerden muzikanten de revue die later uitgroeiden tot klinkende namen in de muziekwereld : als duo Gaby Van Rieth (fluit) en Yves Storms (gitaar), Sylvia Traey (piano), Toni Stoianov (viool), Jan Raes (klavecimbel). Ook collega’s-muzikanten brachten gesmaakte optredens, waaronder Robert Mariën (gitaar) en Nellie Gheuens (piano).

Wegens de tanende belangstelling veranderde André Moennaert het geweer van schouder. Met de hulp van de Vriendenkring organiseerde hij voortaan jaarlijks een Muziekavond van en voor de leerlingen. De jonge solisten rekruteerde hij uit leerlingen die muziekschool volgden.

Vanaf 1983 kreeg aldus het jonge talent de kans om voor een publiek op te treden en klasgenoten, ouders, leraren en sympathisanten te verbazen met een eigen nummer(tje).   


Van Muziekavond tot Muzikale Lentemozaïek

In 1986 werd de jaarlijkse Muziekavond nieuw leven ingeblazen door ook niet-muziekschoolleerlingen in groep te laten optreden.

Vanuit die optiek vormden onze jonge zangers : een koor van de middenschool (o.l.v. Mady Elsen); een koor van de tweede jaren Frans (o.l.v. Hilde Baeyens); een koor van de derde jaren (o.l.v. Frank Van Laer); een koor van de tweede jaren Engels (o.l.v. André Moennaert) en het atheneumkoor (o.l.v. Pol Bossuyt).

Bij deze nieuwe formule hoorde ook telkens een optreden verzorgd door een gastensemble. Zo konden de toehoorders genieten van de Flandriae Solisti o.l.v. collega Léon Cuykens (1987), het Klarinetensemble o.l.v. Nestor Janssens (1988) en het Muziekensemble van de Academie Mortsel o.l.v. Beatrice Van der Linden (1989).  

Op het einde van de jaren tachtig brachten leerlingen uit de basisschool in het eerste deel van het programma enkele keren een kindertheater : ‘Het Jongetje van de Wijkschool’ (1988) en ‘De Rattenvanger van Hamelen’ (1989).

Vanaf 1990 neemt Pol Bossuyt – buiten zijn lesopdracht om – de taak op zich om de collega’s uit kleuter- en basisschool te helpen bij de voorbereiding van eigen zangnummers voor de Muziekavond. 


Van de Singel naar de Elisabethzaal

Dankzij de deelname van verscheidene koren uit basis-, middenschool en atheneum, ging het deelnemersaantal alsmaar crescendo. Ook de publieke belangstelling steeg navenant, zodat onze sporthal te klein werd.  

Naar aanleiding van ’10 jaar Muziekavond’ trokken we in 1992 stoutmoedig naar De Singel. Reeds vier weken vóór de voorstelling was de blauwe zaal, met een capaciteit van 900 zitplaatsen, volledig uitverkocht!  

Voor de daaropvolgende Muziekavond verhuisden wij opnieuw en huurden de nog veel grotere Elisabethzaal, die uiteindelijk gedurende 10 opeenvolgende jaren onze vaste stek zou worden. Een benijdenswaardig palmares waarvan menig professioneel concertorganisator alleen maar kan dromen… 


Voor vorst en pers

Op zaterdag 27 april 1991 luisterde onze school in de Warande te Turnhout de viering op van de 60e verjaardag van wijlen Koning Boudewijn en de 40e herdenking van zijn troonsbestijging.

Naast een theatervoorstelling ‘On(s)zin’ die Lieve Van Daele (lerares Nederlands) voorbereidde, stoomde Pol Bossuyt voor die gelegenheid een popbandje klaar. De groep bestond uit : Ingmar Van Item (synthesizer), Didier De Smedt (viool), Antoon Offeciers (elektrische gitaar), Nico Goossens (klarinet), Jan Aerts (altsax), Iban Van der Zeyp (bas), Luc Hens (percussie), Tracy Lund en Marika Van Item (backing-vocals).

Het toeval wou dat juist ons schoolorkest aan de beurt was toen de vorst en zijn gevolg de hal in de Warande betrad. Het optreden van ons rockgroepje ging zeker niet onopgemerkt voorbij:

… Het meeste succes werd geboekt door het Koninklijk Atheneum van Mortsel…. De band uit Mortsel speelde rockmuziek die wel in de smaak viel bij de meerderheid van de jongeren. Zij lijken goed gelanceerd om een professionele carrière uit te bouwen … (Dagblad Het Volk, 29 april 1991)

… Ode to Bobo. Negen zesdejaars kruipen de planken op en maken zich, ietwat nerveus, klaar voor hun ‘Ode to Boudewijn’. Een driekoppig rockgroepje ‘Djar-a-biezes’, begeleid door klasgenoten, kreeg met hun synthesizerrock meteen het publiek op de hand dat soms niet goed wist waar eerst te kijken in de op zijn grondvesten daverende Warande … (Het Laatste Nieuws, 29 april 1991)

… Een tien voor wat ik kon zien. Terwijl het grote publiek zich naar een van de talrijke attracties begeeft, geniet wie in de hal blijft hangen van muzikale acts, gebracht door het Atheneum van Mortsel. Meteen hangt er een aangename sfeer en zetten enthousiaste fans zich voor het podium op de grond. Kwaliteit verzekerd! … (Gazet van Antwerpen, 29 april 1991) 


KAM-muziek buiten de schoolmuren

Door de jaren heen heeft het Koninklijk Atheneum zich een muzikale reputatie opgebouwd die ook (ver) buiten onze school weerklank vond :

  • In oktober 1995 luisterde het atheneumkoor en de popband in het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen de plechtigheid op n.a.v. de uitreiking van de jaarlijkse onderscheidingen van ISME-België (International Society of Music Education). Gelauwerden : componist Jan Decadt en professor Dr. Jan L. Broeckx;
  • In april 1996 kaapten het KAM-orkest, het koor van de basisschool en de KAM-popband elk een eerste prijs weg op de jaarlijkse ARGO-muziekwedstrijd. De jury bestond uit o.a. wijlen inspecteur Piet Vermeulen en Gemeenschapsinspecteur Jos Vandenborre;
  • Naar aanleiding van de ARGO-projectdagen in maart 1999 die in het Boudewijngebouw van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel plaatsvonden, verzorgde het KAM-orkest een concertavond voor de ARGO-top en de leden van de Pedagogische begeleidingsdienst;
  • Op diezelfde projectdagen etaleerde onze school in het Boudewijngebouw een druk bezochte cultuurstand. Zelfs de minister van Onderwijs Eddy Baldewijns, toonde interesse voor de talrijke culturele realisaties in het KA-Mortsel;
  • Op uitnodiging van de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid afdeling Kontich trad het KAM-orkest o.l.v. André Moennaert in november 1998 en ’99 samen met het Academia-koor van Hoboken o.l.v. Livien Goovaerts op. Ze brachten een avondvullend programma met klassieke en lichte hedendaagse muziek;
  • Het KAM-orkest en zijn solisten waren gedurende vele jaren graag gehoorde en geziene gasten op de jaarlijkse kerst- en meiconcerten van het Altenakoor Kontich o.l.v. André Moennaert, waar zij telkens voor een bomvolle kerk speelden (Sint-Martinuskerk en Altenakapel Kontich-centrum). 


Van instrumentaal ensemble tot poporkest

In 1989 deden op onze Muziekavond de elektrische gitaar en de synthesizer voor de eerste keer hun intrede. Schuchtere pogingen kwamen van Ingmar Van Item (synthesizer), Bert Van den Auwera (basgitaar) en Antoon Offeciers (gitaar).  

Pas in 1991 kwam er een heuse popgroep op het podium dat nog braaf ‘instrumentaal ensemble atheneum’ noemde. Ze brachten ‘Ode to Boudewijn’, een nummer dat Ingmar naar aanleiding van de jubileumviering van zijne majesteit Koning Boudewijn schreef.

Het zal echter nog tot 1995 duren vooraleer wij met een heuse popband op de proppen komen. Met hun geslaagde cover van ‘Sultans of swing’ van de populaire band Dire Straits, zetten Geert Hellings, Tim Mielants, Koen Van Treeck (gitaar) en Tars Joris (slagwerk) de Elisabethzaal op haar kop. Wat later sloot klasgenote en zangeres Goele De Raedt zich bij de jongensband aan. Ze traden succesvol op onder de naam ‘Single Malt’, ook buiten de schoolmuren.  

De KAM-poporkest-traditie werd later verdergezet door de gebroeders Johan en Friederik Michiels, Sam De Prins, Jan-Frederik De Greve, Pieter-Jan Buelens, Tarik Barhih en vele anderen. 


Van Zigeunerensemble tot KAM-orkest

Door de democratisering van onze Muziekavond en door de programmatie van steeds grotere groepen, kwamen verscheidene goede instrumentale solisten in de kou te staan. Deze leemte werd opgevuld door deze muzikanten in ensembles te laten musiceren. Zo versterkten instrumenten jarenlang het blokfluitensemble van de middenschool o.l.v. Mady Elsen en begeleidden ze het atheneum- en estheticakoor.  

In 1994 trad onder leiding van André Moennaert voor het eerst het schoolorkest op. Aanvankelijk musiceerde de groep nog onder de naam Zigeunerensemble en later als GOM-orkest (Gemeenschapsonderwijs Mortsel). Op het programma stond de ‘Contradans’ van Wolfgang Amadeus Mozart en de begeleiding van het koor van de middenschool.

Vanaf 1995 kreeg het schoolorkest degelijk vorm en veroverde een vaste plaats op de Muziekavond. Op 15 maart 1996 musiceerde de groep voortaan onder de naam ‘KAM-orkest’.  

Samen met het aantal orkestleden groeide ook gestaag de jaarlijkse muzikale inbreng.  

Sedert de Muziekavond van 1999 begeleidt het dertig koppen tellend KAM-orkest ook de diverse koren en fungeert tijdens het eerste deel als ‘rode draad’ van de avond. 


Van KAM-orkest tot Kla4-orkest

Onder impuls van Hedwig Geuens, directeur van de middenschool, werd in 2003 het KAM-orkest tot huisorkest van de scholengroep Kla4 (Mortsel-Lier-Edegem) gepromoveerd. Hieruit groeide er een nieuw initiatief om jaarlijks één muziekoptreden in een Kla4-school te verzorgen.

Op 21 maart 2003 werd voor de eerste keer in samenwerking met enkele muzikale collega’s uit het Koninklijk Technisch Atheneum van Edegem een Lenteconcert georganiseerd. In 2004 werd de traditie van het gezamenlijk jaarlijks KTA-Lenteconcert verdergezet.  

De formule met het KTA-Edegem wierp reeds haar vruchten af : het jaar daarop stond er een eigen da VINCI-koor op de planken… 


De Muziekavond die letterlijk in het water viel…

De meest markante Muziekavond uit de geschiedenis was wel die van 1999. Pas toen alles in orde leek, met de generale repetitie al achter de rug, meldde de directie van de zaal dat er onmiddellijk moest worden geëvacueerd! Omdat het overvloedige regenwater op het dak voor instortingsgevaar zorgde, vond men het niet verantwoord er 1.300 mensen, leerlingen en publiek, een avond in te laten doorbrengen.

De grote middelen werden ingeschakeld: het Rode Kruis werd verwittigd, een nieuwsploeg van VTM was er als de kippen bij om voor het avondjournaal in prime time een reportage te draaien en ook Radio 2 meldde meerdere keren de afgelasting.

Gelukkig kon onze school met vereende krachten nog tijdig ouders en leerlingen verwittigen, zodat er ’s avonds maar een klein groepje concertgangers moest opgevangen worden.  

Maar niet getreurd! Uitstel werd geen afstel, want drie weken later stonden onze leerlingen vol enthousiasme op de planken van een bomvolle Elisabethzaal te dansen en te musiceren. 


Van Elisabethzaal naar Mark Liebrechtcentrum

De twintigste editie van de Muziekavond werd als de allerlaatste aangekondigd. Het hele gebeuren was de school zowel financieel als organisatorisch boven het hoofd gegroeid.  

Daarbij kwam dan nog dat Pol Bossuyt door zijn versnipperde onderwijsopdracht verspreid over 7 scholen de taak van orkestarrangeur en algemene coördinator niet langer kon vervullen.  

Met pijn in het hart werd er op 8 maart 2002 voor een bomvolle Elisabethzaal de laatste keer gezongen en gemusiceerd.

Gelukkig bleek het maar een kort orgelpunt in de geschiedenis van de Muziekavond, want in november 2002 staken de enthousiastellingen de koppen weer bij elkaar om de rijke muzikale traditie verder te zetten.  

Op maandag 24 april 2003 zag in het Mark Liebrechtcentrum een afgeslankte versie van de Muziekavond het levenslicht. Het KAM-orkest herrees in al zijn glorie. Ook Lieve Van Damme, lerares geschiedenis en pianist-trompettist Sam Joris deden hun duit in het zakje met een zeer geslaagd en gesmaakt jazzoptreden.  

De muziek-troïca Elsen-Moennaert-Bossuyt was weer vertrokken.

De geschiedenis herhaalt zich : voor de 31e Muziekavond was het Mark Liebrechtcentrum (400 zitplaatsen) in amper 3 dagen tijd volledig uitverkocht…. 


50 JAAR KAM in muziek en dans

Naar aanleiding van ’50 jaar KAM’ sloegen kleuter-, basis-, middenschool en atheneum de handen in elkaar, om in een avondvullende show de geschiedenis van onze school met muziek en dans uit te beelden. Onder het motto “50 JAAR KAM in muziek en dans” traden er 350 leerlingen voor een bomvolle Elisabethzaal op. Het werd een onvergetelijk muziekspektakel van de bovenste plank.

Dit was ook het allerlaatste optreden in de Koningin Elisabethzaal waar wij maar liefst 11 keer te gast waren.

Gedurende al die jaren konden wij een beroep doen op de financiële en materiële ondersteuning van zowel de Oudervereniging als van de Vriendenkring, waarvoor onze oprechte dank!

 

2012 : 30 JAAR Muziekavond 

Op do 18 en vrij 19 april 2012 vierden wij ons 30-jarig bestaan. Voor deze jubileumeditie organiseren we twee avonden. Donderdag 19 april werd ingezongen door oud-leerlingen van onze school die de professionele weg zijn ingeslagen of de muziek als hobby zijn blijven beoefenen. Vrijdag 20 april was het dan de beurt aan de huidige generatie KAM-ers. Beide avonden vonden plaats in de schouwburg van het Mark Liebrechtcentrum in Mortsel.  Hieronder enkele getuigenissen van oud-leerlingen muzikanten :


Het eerste KAM-poporkest

Mijn geheugen is niet meer wat het ooit was – mijn geheugen is nooit écht iets geweest, vraag dat maar aan mijn geschiedenisdocenten. Het is dan ook vreemd mezelf aan het werk te zien op twee video’s waarvan ik er mij maar één vaag herinner. Niettegenstaande was dat een erg belangrijke periode in mijn leven.

De eerste keer dat ik deelnam aan de KAM-Muziekavond, was ik nog niet zo heel erg lang met muziek bezig. Ik speelde in een band, zoals de meeste van mijn leeftijdgenoten, maar had nog een lange weg af te leggen. Het idee deel te nemen aan de Muziekavond, kwam van Ingmar Van Item, als ik me niet vergis. We hadden samen met Antoon Offeciers al enkele dingen opgenomen in de geïmproviseerde studio bij Ingmar thuis, maar hadden die muziek nog nooit live gespeeld. We zouden het eerste popgroepje zijn op de KAM-Muziekavond, wat toch voor wat controverse zorgde.

Ergens tussen mijn eerste en tweede deelname hebben we met een gelijkaardige bezetting opgetreden in De Warande in Turnhout ter gelegenheid van de verjaardag van wijlen koning Boudewijn. Ik herinner me nog dat er heel wat te doen was om de timing : we zouden beginnen spelen op het moment dat de koning de trap afkwam in de hal waar wij stonden. Het liep allemaal zoals gepland; ik vraag me alleen af of hij het opgemerkt heeft.

De sporthal van het Atheneum, waar we de eerste keer speelden, bleek al snel te klein. Toen we de tweede keer deelnamen was het evenement al verhuisd naar De Singel, maar daar kan ik me maar weinig meer van herinneren dan wat ik op video heb gezien.  Het klinkt vreemd, maar intussen was mijn andere band gerijpt en speelden we zowat overal in de provincie. Het optreden in De Singel was slechts één van de zovele – dit bedoel ik niet oneerbiedig – en die herinnering heeft zich vermengd met die van alle andere optredens. Het nummer dat we speelden kan ik me nog wel voor de geest halen en ik weet nog goed hoeveel concentratie het van mij vergde, maar als ik mezelf bezig zie, verwondert het me hoe makkelijk het me schijnbaar afging.

Nu, ruim twintig jaar na die eerste keer Muziekavond, is muziek geen hoofdzaak meer in mijn leven. Mijn instrumenten zijn lang geleden verkocht en ik geniet op andere manieren van muziek. Ik voel het soms nog wel kriebelen als ik muzikanten aan het werk zie of als ik de toenmalige bandleden – met wie ik nog steeds bevriend ben – hoor vertellen over de muzikale dingen waar ze aan werken, ook al is het dan als hobby in de meeste gevallen. Ook als ik mezelf bezig zie op video’s van de Muziekavonden vraag ik me af of ik er goed aan gedaan heb te stoppen. Het waarom is een ander verhaal : mijn toenmalige band was uit elkaar gevallen op een cruciaal moment en dat heeft me toen de fut ontnomen verder te doen. Ik ben zeker niet verbitterd – mijn leven is goed zoals het is – maar ik had wel willen zien hoe ver we het zouden geschopt hebben.

Iban Van der Zeyp (1989)


HET evenement van het jaar om naar uit te kijken! Een supertoffe manier om de lessen instrument van de muziekacademie ook toe te passen ‘in de praktijk’ en steeds dolle pret tijdens de repetities, waar we overigens met veel plezier op donderdag een uur langer voor bleven of onze middagpauze aan opofferden! Het was ook een erg fijne manier om zowel medeleerlingen als leerkrachten op een andere manier te leren kennen. Het heeft er mij toe aangezet om ook in de school waar ik nu zelf als leerkracht werk, een zang/muziekgroepje op te richten en waar mogelijk een optreden(tje) te organiseren. Dit samen met mijn collega muzikale opvoeding (en ook bandlid) Jeltse Van Looy. Ik heb enorm veel respect voor de mensen die dit evenement elk jaar organiseerden (en misschien nog steeds organiseren), want ik heb ondertussen zelf aan de lijve ondervonden dat het een immens zware taak is om zoiets te organiseren (zeker als extra nog eens naast je fulltime opdracht…). Zo’n evenement geeft jongeren bovendien de kans om andere talenten te tonen of te ontwikkelen.  

Sofie Rillaerts (2000)


De Muziekavond was voor mij altijd een hele belevenis, ik beschouwde dit als een groots evenement en dat was telkens zeer indrukwekkend, zeker toen het nog in de Elisabethzaal was. Gewoon fantastisch…

Sonny Dirks (2003)


De Muziekavond was telkens een avond om naar uit te kijken! Het was voor mij een super ervaring om op een podium te mogen staan… Ik denk er vaak nog aan terug!

Esther de Graaf (2007)


Het was mijn eerste keer dansen en zingen op een groot podium en zeker na mijn zangoptreden in 2006 kwam ik erachter dat ik dat echt enorm graag deed en liefst nog zo veel mogelijk wou doen.

Marjolein Kinsbergen (2006)


Ik keek er altijd naar uit en heb mij telkens goed geamuseerd. Ik hoop de mensen ook.

Mikie Verheyen (2008) 


De Muziekavond was doorheen mijn middelbare schooltijd hét evenement van het jaar om naar uit te kijken en naartoe te leven; omdat papa André mee instond voor de organisatie, leefde dat bij ons thuis dus wel nogal sterk.

Katrien Moennaert (1989)


De Muziekavond was het hoogtepunt van het jaar en het begin van mijn muzikale carriere (Single Malt met Geert Hellings, Koen Van Treeck, Goele De Readt en Tim Mielants). Momenteel ben ik nog actief in enkele bands (bv. Anouk Tribute Band, Eighties coverband, en de partyband met Esther Sels, bekend van Idool 2007).

Tars Joris (1998)


De jaarlijkse Muziekavond liet het academische even achterwege en liet een iets informelere omgang toe tussen leerkrachten en leerlingen.

Thomas Jansen (2009)


Mijn laatste jaar op het Atheneum van Mortsel heb ik voor de eerste keer op het podium gestaan met een zangnummer ‘Break away’ van Kelly Clarkson… De allereerste keer dat ik ooit voor een publiek gezongen heb! Sinds juni vorig jaar ben ik in de muziekschool begonnen met zang. Ik neem voornamelijk covers op in samenwerking met Jan Kerckhofs!

Eva Blom (2007)


Mijn eerste muzikale ervaring voor een publiek en tevens mijn eerste optreden was via de Muziekavond. Dat was een heel speciaal moment en ik denk er vaak aan terug.

Karim Lequenne (2009)


De Muziekavond gaf mij vooral een mentale boost om meer te doen met muziek.

Jelle Hertoghs (2011)


De Muziekavond was mijn eerste podiumervaring en ik was dan ook steeds superzenuwachtig. Het samenwerken aan een muzikaal project maakte dat ik anderen vrienden leerde kennen buiten mijn eigen klas, en zo is ook de vriendschap met Goele De Raedt ontstaan. Zij is nog steeds mijn beste vriendin.

Valerie Moennaert (1996)


De Muziekavond betekende heel veel voor mij. Als 16-17-jarige jezelf voorbereiden op een show in de Koningin Elizabethzaal was best wel spannend. Het was een evenement waar ik elk jaar naar uitkeek. Nu nog, ik ben benieuwd naar 19 april en zal blij zijn heel wat mensen eens terug te zien.

Jens De Laet (2002)


Voor mij was de Muziekavond zowat hét hoogtepunt van het jaar. Al vanaf de basisschool deed ik er alles aan om er deel van uit te maken: zingen, presenteren en nu dus drummen …

Woody Dirks (2008)


Ik vond de Muziekavond een leuk concept. Het is leuk om eens te laten zien wat je kan en op te treden voor je familie en vrienden.

Marie Simons (2011)


De Muziekavond was altijd iets om naar uit te kijken, een kans om me muzikaal te kunnen uiten, mijn passie te kunnen delen met een publiek, een gelegenheid om te kunnen proeven hoe het is om op een podium te staan.

Charlotte Schoeters (2008)


De Muziekavond was voor mij altijd een leuk gebeuren, met vrienden een hele dag met muziek kunnen bezig zijn, samen in een orkest spelen, leren omgaan met de zenuwen die bij een optreden horen, zeker als ik een solo mocht spelen. Als enige hoboïst in het orkest heb ik ook geleerd mijn plan te trekken, ik had niemand om ‘bij te spieken’ maar moest alles zelf tellen en zelfzeker genoeg zijn om in te zetten.

Tina Jacobs (2004)